artistes

 "Quan la meva filla tenia uns set anys,

  em va demanar què feia a la feina. Li

  vaig dir que treballava a la universitat -

  que la meva feina era ensenyar a la

  gent a dibuixar. Em va mirar, incrèdul,

  i em va dir, "Vols dir que se’ls hi

  oblida?" "

 

    Howard Ikemoto